Linișul de scădere în greutate înainte și după, Buch-Despre boala si moartea


Aştept luna cea de vară După deal ca să răsară. Şi privesc cu drag la valea Ce se-ntinde hăt departe … Unei lumi ce ne desparte. Şi tot trec gândiri, o mie, Prin o minte amăgită … Ce va fi în veşnicie Dacă clipa-i urgisită.

Eminescu, poetul total, nu s-a îndepărtat niciodată de poezia lui, de fapt esenţa Fiinţei sale de creator.

linișul de scădere în greutate înainte și după

Pentru prima oară, un oarecare dr. Julian Bogdan înascunzându-şi neştiinţa după o diplomă de Paris, pune diagnosticul la Eminescu de alienaţie mentală produsă probabil de gome sifilitice pe creier şi exacerbate de alcool. A fost pomenit şi un delirium tremens, total şi el, nefondat, fiindcă spargerea felinarelor pe stradă nu înseamnă că ai halucinaţii de animale mici, apărute mai ales la culcare, symptom tipic pentru un delirium tremens.

Îmi pare rău că o scriu, dar doctorul de la Îaşi scotea diagnosticele pur şi simplu din burtă deci din auzite şi nu din observaţia bolnavului.

De-acuma şi dr. Din partea noastră am corecta termenul prea dur de criză, am vorbi de unele defecte maniaco-depresive, prezente pe mai departe la poet, altfel total normal ca spirit şi creaţie.

linișul de scădere în greutate înainte și după

Există mărturii convingătoare pentru regăsirea lui Eminescu la masa poeziilor sale. Desigur astfel se explică şi revenirea lui atât de grabnică, încât nici n-ar fi justificat să se vorbească de o adevărată criză maniaco-depresivă, ci de un accident provocat de cnsumul de alcool, nu la un alcoolic, ci la un sensibil la ingerările lui chiar şi în cantităţi minime.

Obersteiner a subliniat nevoia evitării oricărui exces, ori în mediul respectiv acest lucru nu era posibil.

Mă mir că nu i-a venit nimănuia ideea de a-l ţine departe de atare factori nocivi şi să-l pună sub protecţia unei familii cumsecade, cum s-a întâmplat cu Hoelderlin. Dar să fim drepţi, temperamental şi boala lui Eminescu nu ştiu dacă ar fi permis o atare izolare, în singurătăţile lui poetul ducea dorul societăţii şi a traiului între oameni, iubită şi prieteni.

Prin urmare dacă dr. Ion Nica s-a rezumat la un diagnostic medical, personal susţin că Eminescu, neavând paralizie generală progresivă pgpci o psihoză maniaco-depresivă fără substrat anatomic, nu a avut nici un motiv să se depărteze de poezia sa.

Îmbolnăvirea lui nu duce sub nici o formă la o mare întunecime, ca la Maupassant ori Nietzsche — cum s-a susţinut. Din contră, psihoza produce tulburări afective, dar menţine nealterată capacitatea creatoare a unui poet sau cercetător ştiinţific, cum a devenit Eminescu în cursul bolii.

linișul de scădere în greutate înainte și după

Se ştie că era preocupat de realizarea unităţii lumii şi universului prin formule simple matematice. Şi era posibil, chiar în prezenţa unor simptome ale bolii, unele impresionante pentru cei din jur, fiindcă ele nu-i alterau spiritul, personalitatea şi puterea creatoare.

  1. Dr matt pierde grăsimea
  2. Jasmuheen a trai cu lumina
  3. Eşti pe cale să te îmbarci într-o anumită călătorie şi, aşa cum se întâmplă mereu în viaţa ta, ai două alegeri: poţi să tratezi lu- crurile superficial sau în profunzime.
  4. А потом все проснутся.

Nu spun nimic revoluţionar, ci doar subliniez şi relev un adevăr unanim acceptat astăzi, în primul rând în psihiatrie, pentru că madicul vine în contact cu bolnavul şi îi cunoaşte afecţiunea, dar în acelaşi timp, deosebite contribuţii au dus la această problemă literaţii şi filosofii. Mai e de adăugat părerea lui Salvador Dali 10 desvoltată într-o conferinţă ţinută la Sorbonna că pe el l-a salvat de la paranoie arta şi soţia lui Gala.

Deci creaţia poate chiar preveni instalarea unei psihoze, lucrarea pictorului Dali a fost preluată de psihiatrii şi metoda sa numită linișul de scădere în greutate înainte și după. Mai departe, aş mai aminti valoroasele studii şi observaţii ale doctorului Prinzhorn 43 asupra creaţiilor artistice ale unor bolnavi psihotici, pensionari ai ospiciilor de cronici.

Cu sprijinul mai cunoscutului şi apreciatului pictor Max Ernst a expus la Paris lucrările pacienţilor săi, criticii au ră mas entuziasmaţi şi au introdus pe unii dintre autorii lucrărilor în rândurile istoriei artelor. Dar pentru a se vedea cât de nemotivat e astăzi să vorbeşti la o psihoză endogenă de tipul celei maniaco-depresive, schizofreniei sau paranoiei de o mare întunecime şi dispariţia puterii creatoare, mă voi opri la cazul poetului german Hoelderlin.

Cât priveşte psihoza epileptică, numită şi epilepsie temporală după autorii francezi, bolnavii, de pildă, van Gogh sau Dostoievski, între crize nu sunt stânjeniţi în activitatea lor artistică, prezintă pericolul ca boala să intre într-un fel de status epileptic, ceea ce poate duce la o degradare psihică rapidă cum am putea da exemplul compozitorului Schumann. Diagnosticul psihiatrului englez Slater 48 pe care l-a consultat linișul de scădere în greutate înainte și după Nica, deşi ar fi fost mai potrivit să stea de vorbă şi el cu un neuropatolog, tratând pe compositor ca schizophrenic asociat cu paralizie generală, nu poate fi acceptat.

El se bazează pe faptul că la autopsie medicii au găsit la Schumann o hidrocefalie accentuată. Ori reluând cu atenţie tabloul clinic al compozitorului se poate evidenţia caracterul de criză a bolii sale, - face o tentativă de sinucidere, aruncându-se în Rin cu totală amnezie - aspecte ce ridică problema unei atare psihoze la care de fapt hidrocefalia este cauza epilepsiei şi nu secundară afecţiunii pierderea în greutate consiliere austin. De altfel Schumann a fost tatăl a şase copii, soţia sa Clara a fost sănătoasă, a murit la adânci bătrâneţi şi nici unul din copii nu a prezentat semnele unuii sifilis congenital.

Marianne Williamson Curs de Pierdere in Greutate

M-am ocpat de acest caz deoarece dr. Nica îl citează pe medicul englez cu totală lipsă de critică şi nu i se întâmplă pentru prima oară pe parcursul lungii sale dizertaţii.

I-am spus-o şi personal, mi-a pă rut rău să constat o atare deficienţă, altfel la o carte bine documentată, bine scrisă, dar care până la urmă îşi pune, cum vom vedea, propriul diagnostic în discuţie, ori lucrul e de luat în seamă odată ce este vorba de cel mai mare poet al nostru, Mihai Eminescu.

Facem abstracţie, de la început de teoria lui Jaspers 23 că boala poate influenţa în mod pozitiv o creaţie, ca factor biologic, pentru simplul fapt că nu are dreptate.

linișul de scădere în greutate înainte și după

Dacă la Hoelderlin e uşor să susţii că psihoza i-a descis porţile către absolut, aceeaşi idee nu se mai aplică la Nietzsche suferind după el de paralizie generală. Ori în acest sens a existat teoria unei toxine sifilitice, în prima fază ar impulsiona pe creator, părere înlăturată după descoperirea agentului pathogen al sifilisului, spirocheta pallida, la care, spre deosebire de bacilul Koch, nu s-a putut pune în evidenţă nicio toxină cu acţiune de excitare creatoare.

Însuşi Nietzsche la care s-ar explica respectiva relaţ ie după Jaspers nu intră din acest punct de vedere în discuţie fiindcă nu a avut paralizie generală progresivă lipsindu-i simptomele caracteristice deficitare, singurele specifice în cadrul respectivei maladii. Tocmai prin lipsa lor, filosoful R. Richter 45 a combătut diagnosticul profesorului Moebius 26 de paralizie generală, la Nietzsche.

Ultimul, adăugându-i epitetul de atipică, vine cu încă o demonstraţie că termenul ce însoţeşte o boală cunocută nu-i de fapt boala în cauză şi astfel afecţinuea lui Nietzsche rămâne o problemă, poate, pentru totdeauna neresolvată, dar pentru sifilisul cerebral găseşte tot mai puţin aderenţi.

Psihoza lui având caracterele tipice ale unei schizofrenii, ca la Eminescu psihoza maniaco-depresivă. Din acei ani este luat în ocrotirea familiei Zimmer, tâmplar, dar cu multă înţelegere; în casa lui va pierdeți greutatea cu calamansi poetul până la 73 de ani răstimp în care va ieşi din ea o singură dată, în rest zilele şi le va petrece mai mult în grădină sau în jurul casei.

Vilei lui Zimmer i se spune, astă zi, turnul lui Hoelderlin, fiindcă e prevăzut cu un donjon, altfel nu depăşeşte, dimensiunile normale a unei atare construcţii.

E aşezată pe malul Neckarului, cu o privelişte spre depărtările muntoase ceea ce sigur îi dădea poetului impresia unui colţ de rai. Se ştie cât era de legat de natură şi cât o iubea, avea credinţa panteistă că prin ea se manifestă puterile zeilor, de altfel, în romanul său Hyperion va descrie, fără să fi văzut Grecia, cu adevărat spiritul peisagiului unde s-au născut mitul şi epopeile lui Homer.

Cartea pătrunsă de sacrul divin nu-i cu nimic inferioară lui Faust de Goethe, din păcate, fără să se bucure de celebritatea ei. Trebuie să accentuez o clară şi indiscutabilă realitate.

Hoelderlin nu a avut simple defecte psihice ca Eminescu, ci simptome clare de schizofrenie cronică, autism, halucinaţii auditive şi nu rar, stătea de vorbă cu persoana aflată în el. Se liniş tea şi în acest timp discuta aproape normal cu vizitatorii săi, ca situaţia lui să se amelioreze uneori, dar niciodată nu a fost total restabilit.

Există nenumărate dări de seamă, inclusive ale lui Zimmer, acesta ni-l descrie recitând poezii cu glas tare şi vorbind tot aşa, cu el însuşi. Tot de la Zimmer aflăm că se lupta să scape total de ştiinţa pe care-o înmagazinase în el, nu avea mai mult de patru cărţi în cameră, printre acestea şi volumele linișul de scădere în greutate înainte și după său favorit, Klopstock.

În tot acest timp a compus poezii de o deosebită adâncime, încât Jaspers, pe drept, arată Goethe, putea să scrie în toate felurile în afară de cum scria Hoelderlin. Îi dă astfel o recunoaştere şi o aşezare meritată lâgă magul de la Weimar.

Desigur, datorită izolării sale, poezia lui suferă o adevărată reducţie husserliană, concentrându-se asupra temelor, dar adâncindu-le în mod unic, poate, în literatura universală. Şi-a păstrat substanţa filosofică, a fost coleg şi prieten cu Hegel, Schelling şi l-a audiat pe Fichte, deci de formaţie idealist filozofică şi Gadamer are dreptate să-l aşeze lângă Hegel, amândoi introduc spiritual, unul în filzofie, celălalt în poezie. Heidegger îl numeşte poet al poeţilor, exprimă esenţa poeziei, sacrul şi limba esenţială caracteristică pentru deschiderea spre fiinţă a filosofului şi a poetului.

linișul de scădere în greutate înainte și după

Jaspers îi va dedica şi el un studiu mai mult decât temeinic. Iată un creator, de mari proporţii, psihotic declarat, izolat, suferind tot timpul de simptome de schizofrenie mult mai accentuat linișul de scădere în greutate înainte și după Eminescu de mania lui depresivă.

În ultimii patru ani de viaţă simptomele de autism se accentuează şi îşi iscăleşte poeziile cu numele Scandarelli, datându-le fictiv. Se supără când i se vorbeşte de poeziile lui Hoelderlin de fapt, el este Scandarelli ori Salvador Rosa ori aşa ceva. Iată deci un bolnav schizophrenic incurabil, cum a fost desigur Hoelderlin, capabil de creaţie artistică de-a dreptul genială. Ne interesează în continuare felul cum a fost apreciată poezia sa.

linișul de scădere în greutate înainte și după

În primul rând trebuie să o subliniem deschis, contemporanii săi, în cele dintâi poeţii au stat alături de el. Îl preţuiau dinainte de îmbolnăvire şi pentru ei era un poet genial şi astfel a şi rămas.

A fost în relaţii bune cu Schiller, Goethe nu l-a simpatizat, în schimb Uhland, Kerner i-au editat poeziile, Moerike îi scria şi trimitea desenatori să-i facă portretul, iar Cl.