Modul subțire al corpului d emploi, BlackandDecker Pistolet A Peindre- Bdps - Type 1 - Instruction Manual (Roumanie)


II Greutatea netto cu lanţ şi bară Nivelul de vibraţii poate fi folosit pentru o comparaţie reciprocă a aparatelor electrice El se pretează şi pentru o evaluare preliminară a solicitării la vibraţii. Pentru o evaluare exactă a solicitării la vibraţii în cursul unui anumit program de lucru, ar trebui avute în vedere şi perioadele de timp în care utilajul este deconectat sau este în funcţiune dar în realitate nu este solicitat.

Aceasta poate reduce în mod însemnat volumul de solicitare cu vibraţii pe întreaga perioadă a programului de muncă. Stabiliţi măsuri suplimentare de securitate pentru protecţia personalului de deservire împotriva efectelor vibraţiilor, ca de ex. Aceastaînseamnăcă utilizarea înpunctelederacordarealesedupăbunulplacesteinadmisibilă.

manual Güde KS 402 P

Aparatul poateducelaoscilaţiitemporare detensiunedincauza condiţiilornefavorabiledinreţea. Ca utilizator,încazdenevoieşiprinînţelegere cufurnizorul energieielectrice,trebuiesăasiguraţicapunctuldvs. Funcţionarea este permisă numai cu întrerupător cu protecţie împotriva curentului eronat RCD curent eronat max.

Exigenţe la adresa operatorului Operatorul trebuie ca, înainte de a folosi utilajul, să citească cu atenţie modul de operare. Calificare: În afară de o instruire amănunţită din partea unui specialist, nu este necesară nici o altă calificare specială pentru deservirea prezentului utilaj.

manual Güde KS P

Utilizaţi pompa abia după ce aţi citit cu atenţie şi aţi înţeles modul de operare Respectaţi toate instrucţiunile de securitate cuprinse în manual. Comportaţi-vă cu responsabilitate faţă de terţe persoane. Dacă aveţi dubii referitor la conectarea şi operarea utilajului, apelaţi la servisul pentru clienţi. Utilizare conform destinaţiei Ferăstrăul electric cu lanţ se poate utiliza numai la tăierea lemnului - perpendicular pe fibră. Având în vedere datele tehnice şi instrucţiunile de securitate Această instalaţie se poate utiliza numai în scopul prezentat.

Excepţie o fac minorii în cadrul pregătirii lor profesionale pentru a obţine deprinderi, aceasta doar sub supravegherea instructorului.

BlackandDecker Pistolet A Peindre- Bdps200 - Type 1 - Instruction Manual (Roumanie)

Instructaj: Utilizarea aparatului necesită numai o instruire adecvată din partea unui specialist, respectiv de modul de operare. Un instructaj special nu este necesar. Personalul de deservire este responsabil de accidente- le sau periclitarea persoanelor terţe. Aveţi grijă ca nimeni să nu se găsească în zona periculoasă Riscurilor reziduale Pericol de accidentare!

Contactul cu lanţul ferăstrăului poate avea ca urmare accidente mortale, prin tăiere. Nu atingeţi niciodată cu mâna lanţul ferăstrăului în mişcare. Pericol de recul! Reculul poate duce la accidente mortale, prin tăiere.

MARINARIE | Bogdan Travail - sugaras.ro

Pericol de arsuri! Lanţul şi bara de ghidare se încălzesc în timpul funcţionării. Comportament în cazuri extreme Acordaţi rănitului primul ajutor şi chemaţi într-un timp cât mai scurt ajutorul calificat al medicului. Păziţi rănitul de alte accidente, şi calmaţi-l. În cazul unui eventual accident, la locul de muncă trebuie să se găsească întotdeauna la îndemână o trusă medicală de prim-ajutor, conform normei DIN Materialul pe care îl veţi consuma din trusa medicală trebuie completat imediat.

Dacă sunteţi în căutarea de ajutor, vă rugăm să furnizaţi următoarele informaţii: 1. Locul accidentului 2.

 • Ţineţi mâinile la distanţă faţă de zona de tăiere şi de lamă.
 • BlackandDecker Scie Circulaire- Ksl - Type 2 - Instruction Manual (Roumanie)
 • Aceasta înseamnă că toate suprafeţe trebuie să fi e lipsite de praf, noroi, rugină şi grăsime.
 • Arzătoare de grăsimi afroda.
 • Unele sfaturi importante pentru a pierde în greutate
 • В конце концов собрание постановило, что порученцам Совета следует активно заняться теми людьми, которые пренебрегают рекомендациями и продолжают встречаться с другими видами разумных существ.

Tipul accidentului 3. Numărul răniţilor 4. Tipul rănirii Simboluri Atenţie! Citiţi modul pierdere de grăsime vlcd utilizare.! Atunci când efectuaţi orice lucrări pe pompă, întotdeauna scoateţi mai întâi ştecherul cablului de alimentare din priza de reţea. Dacă cablul se deteriorează sau se taie, scoateţi imediat ştecherul din priză.

Atenţie - pericol de recul!. La distanţă de persoane Aveţi grijă ca nimeni să nu se găsească în zona periculoasă Ocrotiţi de umezeală Nu expuneţi utilajul ploii.

Sistem anti-vibrator Lanţ de ferăstrău direcţie Purtaţi cască de protecţie! Purtaţi protecţia ochilor! Purtaţi căşti de protecţie a auzului Purtaţi mănuşi d protecţie!

Purtaţi încălţăminte de securitate cu protecţie împotriva tăierii, cu talpă aspră şi vârf de oţel! Purtaţi haine de protecţie şi inserţie de protecţie împotriva tăierii! Păstraţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile în vederea utilizărilor viitoare. Dezordinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce la accidente.

Dacă vă este distrasă atenţia puteţi pierde controlul asupra maşinii. Nu este în nici un caz permisă modificarea ştecherului. Nu folosiţi fişe adaptoare la sculele electrice legate la modul subțire al corpului d emploi de protecţie. Ştecherele nemodificate şi prizele corespunzătoare diminuează riscul de electrocu- tare. Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul vă este legat la pământ.

 1. Pierderea în greutate biotește
 2. Под надзором октопауков с мешочками матрикулирующая молодежь первой покинула театр, за ними последовали Арчи, Синий Доктор и их спутники-люди.
 3. Комната оказалась квадратной, со стороной примерно в семь метров.
 4. Cum să pierdeți grăsimile întinse
 5. И все же Элли очень нервничала: она не верила, что Роберт согласится бежать.

Feriţi cablul de căldură, ulei, modul subțire al corpului d emploi ascuţite sau componente aflate în mişcare. Cablurile deteriorate sau încurcate măresc riscul de electrocutare. Folosirea unui cablu prelungitor adecvat pentru mediul exterior diminuează riscul de electrocutare.

Întrebuinţarea unui întrerupător automat de protecţie împotriva tensi- unilor periculoase reduce riscul de electrocutare. Nu folosiţi scula electrică atunci când sunteţi obosiţi sau vă aflaţi sub influenţa drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenţie în timpul utilizării maşinii poate duce la răniri grave. Purtarea echi- pamentului personal de protecţie, ca masca pentru praf, încălţăminte de siguranţă antiderapantă, casca de protecţie sau protecţia auditivă, în funcţie de tipul şi utilizarea sculei electrice, diminuează riscul rănirilor.

Dacă atunci când transportaţi scula electrică ţineţi degetul pe întrerupător sau dacă porniţi scula electrică înainte de a o racorda la reţeaua de curent, puteţi provoca accidente. Astfel veţi putea controla mai bine maşina în situaţii neaşteptate. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau podoabe. Feriţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de piesele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, părul lung sau podoabele pot fi prinse în piesele aflate în mişcare. Folosirea unei instalaţii de aspirare a prafului poate duce la reducerea poluării cu praf.

Folosiţi pentru execu- tarea lucrării dv. Cu scula electrică potrivită lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere indicat. O sculă electrică, care nu mai poate fi pornită sau oprită, este periculoasă şi trebuie reparată. Această măsură de prevedere împiedică pornirea involuntară a sculei electrice.

cum să pierzi pierderea brațului svelte pro fat burner

Nu lăsaţi să lucreze cu maşina persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit aceste instrucţiuni. Sculele electrice devin periculoase atunci când sunt folo- site de persoane lipsite de experienţă. Controlaţi dacă componentele mobile ale sculei electrice funcţionează impecabil şi dacă nu se blochează, sau dacă există piese rupte sau deteriorate astfel încât să afecteze funcţionarea sculei electrice.

Înainte de utilizare daţi la reparat piesele deteriorate. Cauza multor accidente a fost întreţinerea necorespunzătoare a sculelor electrice.

BlackandDecker Pistolet A Peindre- Bdps - Type 1 - Instruction Manual (Roumanie)

Dispozitivele de tăiere întreţinute cu grijă, cu tăişuri ascuţite se înţepenesc în mai mică măsură şi pot fi conduse mai uşor. O suprafaţă alunecoasă sau o bază nesigură — de ex. Materialul subţire se poate agăţa în ferăstrău şi poate să vă lovească sau poate să vă facă să vă pierdeţi echilibrul. Atunci când transportaţi sau depozitaţi ferăstrăul cu lanţ, aplicaţi pe el capacul de protecţie. O manipulare atentă cu acest ferăstrău reduce probabilitatea contactului întâmplător cu lanţul ferăstrăului în funcţiune.

gnc cel mai popular arzător de grăsimi cum de a pierde greutatea healthily canal 4

Un lanţ întins sau lubrifiat neprofesional poate plesni sau poate majora riscul reculului. Mânerele murdare de ulei şi grăsimi sunt alunecoase şi provoacă pierderea controlului. Nu utilizaţi ferăstrăul cu modul subțire al corpului d emploi la lucrări pentru care nu este destinat — exem- plu: nu utilizaţi ferăstrăul cu lanţ la tăierea ma- terialelor plastice, a zidului sau a materialelor de construcţie care nu sunt din lemn.

Utilizarea ferăstrăului cu lanţ la munci care sunt contrarii destinaţiei sale pot duce la situaţii periculoase. Cauzele şi prevenirea reculului: Reculul poate lua naştere atunci când vârful şinei poop pierdere în greutate ghidaj se atinge de obiect sau când lemnul se încon- voaie iar lanţul ferăstrăului se împănează în tăietură.

burner de grăsime d rk natura cu rezultate de pedere greutate

Contactul cu vârful şinei de ghidaj poate duce în multe cazuri la faptul că operatorul, pe neaşteptate, dă înapoi, în urma acestei modul subțire al corpului d emploi şina de ghidaj sare în sus, în direcţia operatorului.

Împănarea lanţului ferăstrăului în partea de sus a şinei de ghidaj poate să o proiecteze repede înapoi în direcţia operatorului. Fiecare reacţie de acest fel poate duce la pier- derea controlului asupra ferăstrăului, putând să vă accidentaţi grav. Nu contaţi în exclusivitate numai pe instalaţiile de securitate montate pe ferăstrău. În calitate de utilizator al ferăstrăului cu lanţ ar trebui să luaţi diferite măsuri pentru a putea lucra fără ac- cidente. Reculul este rezultatul folosirii neindicate sau eronate a sculelor electrice.

Acesta poate fi evitat cu ajutorul unor metode adecvate de preventive, descrise mai jos: g Folosiţi scula electrică, accesoriile, modul subțire al corpului d emploi zitivele de lucru etc.

Ţineţi fat burner chimist shop de condiţiile de lucru şi de activitatea care trebuie desfăşurată.