Termeni şi condiţii de utilizare a magazinului online deţinut de Şugăraş SRL

În cadrul acestui document termenii utilizaţi vor avea următoarele înţelesuri:

Şugăraş: Societatea Şugăraş SRL, cu sediul în str. Narciselor, nr. 2A, Sat Snagov, Comuna Snagov, Jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/790/2015, cod unic de înregistrare 34208325, având calitatea de vânzător;

Magazin online: shop.sugaras.ro, administrat de Şugăraş;

Client: persoana fizică sau juridică ce a plasat o comandă Şugăraş, având calitatea de cumpărător;

Utilizator: orice persoană care vizitează site-ul sugaras.ro şi orice persoană fizică sau juridică înregistrată pe  acest site, care, prin finalizarea comenzii de produse comercializate de Șugăraș, şi-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secţiunea Termeni şi Condiţii de utilizare a magazinului online, inclusiv pentru comenzile finalizate prin confirmare telefonică sau e-mail.

Bunuri şi servicii: orice produs sau serviciu care urmează a fi livrate sau prestate Clientului de către Şugăraş, potrivit comenzii înaintate de către Client. Pentru evitarea oricărui dubiu, cu titlu de exemplu, bun reprezintă o cutie cu o selecţie de produse alimentare, livrată în urma unei comenzi pentru o cutie individuală, iar servicii reprezintă livrarea succesivă a câte unei astfel de cutii, în temeiul unui abonament sau organizarea unui eveniment;

Comandă: un document electronic/apel telefonic ce intervine ca formă de comunicare între Şugăraş şi Client, prin care Clientul îşi exprimă intenţia de a achizitiona anumite Bunuri şi servicii şi de a efectua plata acestora. Plasarea unei Comenzi implică o acceptarea a Termenilor şi condiţiilor de utilizare a magazinului online;

Contract: reprezinta contractul la distanţă încheiat între Şugăraş şi Client, fără prezenţa fizică simultană a acestora, compus din Comanda înaintată de Client şi confimată de către Şugăraş, precum şi din Termenii şi condiţiile de utilizare a magazinului online, prin care Şugăraş este de acord să vândă şi să livreze bunurile şi serviciile comandate, iar clientul este de acord să cumpere, să plătească şi să recepţioneze aceste bunuri şi servicii;

Curier: persoană juridică care prestează servicii de curierat rapid;

Newsletter: mijloc de informare periodic, prin poşta electronică cu privire la Bunurile şi serviciile Şugăraş şi la activitatea acestuia, în general.

Drepturile de proprietatea intelectuală

Toate elementele de conținut cum sunt descrierile, desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice/dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, elementele de grafica web, scripturile, software, sunt proprietatea exclusivă a Şugăraş şi a partenerilor săi contractuali.

1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Şugăraş este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter sub numarul 36089/21/08/2015.

Refuzul furnizarii datelor solicitate în secţiunea de comandă poate determina imposibilitatea onorarii Comenzilor.

Atunci când un Utilizator face o comandă pe sugaras.ro, va primi comunicări comerciale din partea Şugăraş în măsură în care şi-a dat consimţământul expres.

Datele colectate cu privire la newslettere şi alte informări sunt confidențiale.

Datele vor fi folosite în scopul stabilirii contactului cu cumpărătorii, pentru livrări, pentru furnizarea de informaţii legate de site şi ofertele acestuia, în scop de marketing şi publicitate.

Completarea de către Utilizator a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiţionată ca aceste date să fie incluse în baza de date a Şugăraş şi cu utilizarea şi prelucrarea de către Şugăraş şi colaboratorii săi pentru desfăşurarea activităţilor enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de curierat, servicii de plată/bancare.

Clienţilor le sunt garantate (i) dreptul de a obţine, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu prelucrate Şugăraş; (ii) dreptul de a obţine de la Şugăraş, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte; (iii) dreptul de a obţine, la cerere și în mod gratuit, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001; (iv) dreptul de a obţine de la Şugăraş, la cerere și în mod gratuit, notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operaţiuni efectuate conform alin. (ii) sau (iii), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat; (v) dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; în caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză; (vi) dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care l-au fost încălcate; (vii) dreptul de se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate şi datate, înaintată către sediul Şugăraş.

2. Înregistrarea ca Utilizator

Pentru efectuarea unei comenzi pe site-ul sugaras.ro, Utilizatorul va folosi o adresa de e-mail validă. Şugăraş ar putea refuza cererea de înregistrare în situaţiile în care constată că s-au utilizat informaţii neconforme cu realitatea sau serviciile sunt utilizate într-un mod neconform cu uzanțele normale.

Şugăraş transmite Newslettere prin intermediul partenerilor specializati şi agreaţi, fiind astfel asigurate confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor.

Clientul are posibilitatea de a-şi exprima acordul cu privire la primirea de Newslettere din partea Şugăraş. Opţiunea sa poate fi modificată în orice moment, prin legătura special destinată din cadrul oricărui Newsletter sau printr-o solicitare scrisă la adresa gustari@sugaras.ro.

Eventuala renunţare la primirea de Newsletter nu va fi considerată în niciun caz renunţare la acceptul dat pentru respectarea Termenilor şi condiţiilor de utilizare a magazinului online.

3. Comanda

Pentru a plasa cu success o Comandă, Utilizatorul va completa detaliile referitoare la aceasta: datele pentru livrare, maniera de plată, datele de facturare etc. în pagina de comandă.

Clientul poate efectua Comenzi în magazinul online, prin adăugarea Bunurilor şi serviciilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalităţile indicate expres. Adăugarea unui Bun sau serviciu în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi.

Prin finalizarea Comenzii Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale şi corecte, în caz contrar putând suporta consecinţele acestor erori (Comanda întârziată, transmisă greşit etc).

Prin finalizarea Comenzii, Clientul se declară de acord ca un reprezentant Şugăraş sau un colaborator al acestuia să îl contacteze prin orice mijloc disponibil declarat (e-mail/telefon) pentru confirmarea personală a Comenzii, precum şi pentru detalii legate de livrarea acesteia.

Şugăraş poate anula Comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligaţie ulterioară a niciuneia dintre părţi în cazuri precum următoarele:
- neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacţiei, în cazul plăţii online;
- invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de Şugăraş, în cazul plăţii online;
- datele furnizate de către Client sunt incomplete şi/sau incorecte.

5. Garanţii

Şugăraş comercializează prin Magazinul online produse alimentare.

Şugăraş deţine Documentele de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru activităţile din unităţile de vânzare cu amânuntul nr. 3864 - VA din 03.04.2015 şi nr. 4751 - VA din 19.09.2016 eliberat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ilfov.

Şugăraş nu îşi asumă răspunderea pentru daunele apărute în urma transportului. Vă rugăm ca în momentul primirii coletului, dacă observaţi o deteriorare a ambalajului (rupt, desfăcut etc.) să întocmiţi o notă de constatare a daunelor în prezenţa curierului.

Reclamatiile privind violarea sigiliilor sau trimiterilor, distrugeri sau lipsuri din colete vor fi menţionate în scris pe documentul care confirmă expedierea/transportul/livrarea, la primirea acestora şi vor fi transmise curierului deîndată. Vă rugăm să ne semnalaţi împrejurarea şi ne vom implica activ în remedierea neplăcerii. Produsele vândute prin intermediul Magazinului on-line pot diferi ca aspect de cele din pozele corespunzătoare din cadrul Magazinului on-line, întrucât sunt realizate la comandă, artizanal. Situaţia este similară în cazul în care o reţetă este modificată la solicitarea expresă a clientului.

Produsele alimentare comercializate de Şugăraş conţin alergeni, respectiv sunt produse într-un laborator în care se lucrează cu alergeni (lapte, nuci, gluten etc.)

Recomandăm ca produsele alimentare comercializate prin intermediul magazinului să fie consumate în termen de 7 zile de la data producţiei (lot), dacă nu se specifică alftel pe eticheta care însoţeşte produsul comandat. În cazul torturilor şi al prăjiturilor cu cremă, recomandăm să fie consumate în termen de 24 de ore de la data fabricaţiei. Produsele livrate prin intermediul magazinului sunt ambalate şi etichetate conform prevederilor legale. Pe eticheta produselor se vor regăsi întotdeauna cel puţin următoarele informaţii: denumirea comercială a produsului, gramajul (cantitatea netă), ingredientele, data durabilităţii minimale („A se consuma de preferinţă până la [data]”), numărul lotului (data fabricaţiei), datele de identificare ale producătorului (Şugăraş). Ingredientele cu potenţial alergen vor fi indicate pe fiecare etichetă prin litere îngroşate şi/sau subliniate.

6. Facturare

Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în Comandă. Şugăraş va emite către Client o factură pentru Bunurile şi serviciile livrate/prestate, obligaţia Clientului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

Toate preţurile şi tarifele aferente Bunurilor şi serviciilor prezentate în magazinul online sunt exprimate în lei (RON) şi includ T.V.A.

Preţurile includ cheltuielile de livrare către destinaţiile standard ale curierului contractat de Şugăraş, cu excepţia cazurilor în care se specifică altfel pe pagina produsului.

În cadrul plăţilor online Şugăraş nu este/nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumparator, cum ar fi, dar fără a se limita la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON.

Plata se poate face prin ordin de plată. Livrarea produselor se va efectua doar după încasarea banilor în contul Şugăraş SRL, RO85BACX0000001139674000 deschis la UNICREDIT TIRIAC BANK, SUCURSALA DOMENII.

7. Livrarea

Bunurile vor fi livrate prin intermediul serviciului de curierat sau ridicare de către client de la sediul Şugăraş.

Calendarul livrărilor şi data limită de comandă, în cazul în care se aplică vreo condiţionare de acest fel, sunt specificate pe pagina de comandă a produsului sau comunicate în mod direct Clientului.

La solicitarea Şugăraş sau a Curierului, Clientul va face dovada identităţii sale, daca e necesar prin unul sau mai multe acte emise de autorităţi oficiale şi va comunica numarul de Comandă atribuit de către Şugăraş.

În cazul în care Clientul se află în imposibilitatea recepţionării Comenzii în mod personal, Comanda va putea fi recepţionată la adresa precizată doar de către o persoană cu varsta mai mare de 18 ani.

În cazul livrării la locul de muncă al Clientului, când Curierul nu poate avea acces în locaţia respectivă, Clientul trebuie să se asigure că poate recepţiona Comanda.

Clientul va fi notificat/contactat de către Şugăraş şi/sau de către Curier în prealabil în legătură cu detaliile livrării. Clientul se obligă să asigure recepţia Bunurilor la adresa de livrare indicată, în caz contrar acesta suporând taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări.

Şugăraş vinde Bunurile şi serviciile sale doar pe teritoriul României.

8. Retragerea din contract

În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Clientul are urmăroarele drepturi şi obligaţii referitoare la retragerea din contractul încheiat la distanţă: (i) dreptul de a se retrage din contract, înainte de expirarea perioadei de retragere, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele prevazute la art.13 alin.(3) şi art.14 din O.U.G nr.34/2014, în termen de 14 zile începând din ziua în care intră în posesia fizică a Bunului, respectiv de la data încheierii contractului de prestări sevicii. Cheltuielile de returnare sunt suportate de Client.

Totuşi, potrivit legii sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele: (i) furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid, respectiv (ii) furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumpărător.

Potrivit Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2014 produsele alimentare sunt exceptate de la returnare.

9. Legea aplicabilă. Soluţionarea conflictelor

Contractul va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română. Orice conflict apărut între Şugăraş şi Clienţi va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluţionare este medierea, în condiţiile legii, iar dacă aceasta eşuează se apelează la instanţele româneşti competente.