Termeni şi condiţii de utilizare a magazinului online deţinut de Şugăraş SRL

În cadrul acestui document termenii utilizaţi vor avea următoarele înţelesuri:

Şugăraş: Societatea Şugăraş SRL, cu sediul în str. Narciselor, nr. 2A, Sat Snagov, Comuna Snagov, Jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/790/2015, cod unic de înregistrare 34208325, având calitatea de vânzător;

Magazin online: shop.sugaras.ro, administrat de Şugăraş;

Client: persoana fizică sau juridică ce a plasat o comandă Şugăraş, având calitatea de cumpărător;

Utilizator: orice persoană care vizitează site-ul sugaras.ro şi orice persoană fizică sau juridică înregistrată pe  acest site, care, prin finalizarea comenzii de produse comercializate de Șugăraș, şi-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secţiunea Termeni şi Condiţii de utilizare a magazinului online, inclusiv pentru comenzile finalizate prin confirmare telefonică sau e-mail.

Bunuri şi servicii: orice produs sau serviciu care urmează a fi livrate sau prestate Clientului de către Şugăraş, potrivit comenzii înaintate de către Client. Pentru evitarea oricărui dubiu, cu titlu de exemplu, bun reprezintă o cutie cu o selecţie de produse alimentare, livrată în urma unei comenzi pentru o cutie individuală, iar servicii reprezintă livrarea succesivă a câte unei astfel de cutii, în temeiul unui abonament sau organizarea unui eveniment;

Comandă: un document electronic/apel telefonic ce intervine ca formă de comunicare între Şugăraş şi Client, prin care Clientul îşi exprimă intenţia de a achizitiona anumite Bunuri şi servicii şi de a efectua plata acestora. Plasarea unei Comenzi implică o acceptarea a Termenilor şi condiţiilor de utilizare a magazinului online;

Contract: reprezinta contractul la distanţă încheiat între Şugăraş şi Client, fără prezenţa fizică simultană a acestora, compus din Comanda înaintată de Client şi confimată de către Şugăraş, precum şi din Termenii şi condiţiile de utilizare a magazinului online, prin care Şugăraş este de acord să vândă şi să livreze bunurile şi serviciile comandate, iar clientul este de acord să cumpere, să plătească şi să recepţioneze aceste bunuri şi servicii;

Curier: persoană juridică care prestează servicii de curierat rapid;

Newsletter: mijloc de informare periodic, prin poşta electronică cu privire la Bunurile şi serviciile Şugăraş şi la activitatea acestuia, în general.

Drepturile de proprietatea intelectuală

Toate elementele de conținut cum sunt descrierile, desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice/dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, elementele de grafica web, scripturile, software, sunt proprietatea exclusivă a Şugăraş şi a partenerilor săi contractuali.

1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Şugăraş este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter sub numarul 36089/21/08/2015.

Refuzul furnizarii datelor solicitate în secţiunea de comandă poate determina imposibilitatea onorarii Comenzilor.

Atunci când un Utilizator face o comandă pe sugaras.ro, va primi comunicări comerciale din partea Şugăraş în măsură în care şi-a dat consimţământul expres.

Datele colectate cu privire la newslettere şi alte informări sunt confidențiale.

Datele vor fi folosite în scopul stabilirii contactului cu cumpărătorii, pentru livrări, pentru furnizarea de informaţii legate de site şi ofertele acestuia, în scop de marketing şi publicitate.

Completarea de către Utilizator a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiţionată ca aceste date să fie incluse în baza de date a Şugăraş şi cu utilizarea şi prelucrarea de către Şugăraş şi colaboratorii săi pentru desfăşurarea activităţilor enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de curierat, servicii de plată/bancare.

Clienţilor le sunt garantate (i) dreptul de a obţine, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu prelucrate Şugăraş; (ii) dreptul de a obţine de la Şugăraş, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte; (iii) dreptul de a obţine, la cerere și în mod gratuit, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001; (iv) dreptul de a obţine de la Şugăraş, la cerere și în mod gratuit, notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operaţiuni efectuate conform alin. (ii) sau (iii), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat; (v) dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; în caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză; (vi) dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care l-au fost încălcate; (vii) dreptul de se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate şi datate, înaintată către sediul Şugăraş.

2. Înregistrarea ca Utilizator

Pentru efectuarea unei comenzi pe site-ul sugaras.ro, Utilizatorul va folosi o adresa de e-mail validă. Şugăraş ar putea refuza cererea de înregistrare în situaţiile în care constată că s-au utilizat informaţii neconforme cu realitatea sau serviciile sunt utilizate într-un mod neconform cu uzanțele normale.

Şugăraş transmite Newslettere prin intermediul partenerilor specializati şi agreaţi, fiind astfel asigurate confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor.

Clientul are posibilitatea de a-şi exprima acordul cu privire la primirea de Newslettere din partea Şugăraş. Opţiunea sa poate fi modificată în orice moment, prin legătura special destinată din cadrul oricărui Newsletter sau printr-o solicitare scrisă la adresa gustari@sugaras.ro.

Eventuala renunţare la primirea de Newsletter nu va fi considerată în niciun caz renunţare la acceptul dat pentru respectarea Termenilor şi condiţiilor de utilizare a magazinului online.

3. Comanda

Pentru a plasa cu success o Comandă, Utilizatorul va completa detaliile referitoare la aceasta: datele pentru livrare, maniera de plată, datele de facturare etc. în pagina de comandă.

Clientul poate efectua Comenzi în magazinul online, prin adăugarea Bunurilor şi serviciilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalităţile indicate expres. Adăugarea unui Bun sau serviciu în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi.

Prin finalizarea Comenzii Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale şi corecte, în caz contrar putând suporta consecinţele acestor erori (Comanda întârziată, transmisă greşit etc).

Prin finalizarea Comenzii, Clientul se declară de acord ca un reprezentant Şugăraş sau un colaborator al acestuia să îl contacteze prin orice mijloc disponibil declarat (e-mail/telefon) pentru confirmarea personală a Comenzii, precum şi pentru detalii legate de livrarea acesteia.

Şugăraş poate anula Comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligaţie ulterioară a niciuneia dintre părţi în cazuri precum următoarele:
- neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacţiei, în cazul plăţii online;
- invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de Şugăraş, în cazul plăţii online;
- datele furnizate de către Client sunt incomplete şi/sau incorecte.

5. Garanţii

Şugăraş comercializează prin Magazinul online produse alimentare.

Şugăraş deţine Documentele de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru activităţile din unităţile de vânzare cu amânuntul nr. 3864 - VA din 03.04.2015 şi nr. 4751 - VA din 19.09.2016 eliberat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ilfov.

Şugăraş nu îşi asumă răspunderea pentru daunele apărute în urma transportului. Vă rugăm ca în momentul primirii coletului, dacă observaţi o deteriorare a ambalajului (rupt, desfăcut etc.) să întocmiţi o notă de constatare a daunelor în prezenţa curierului.

Reclamatiile privind violarea sigiliilor sau trimiterilor, distrugeri sau lipsuri din colete vor fi menţionate în scris pe documentul care confirmă expedierea/transportul/livrarea, la primirea acestora şi vor fi transmise curierului deîndată. Vă rugăm să ne semnalaţi împrejurarea şi ne vom implica activ în remedierea neplăcerii. Produsele vândute prin intermediul Magazinului on-line pot diferi ca aspect de cele din pozele corespunzătoare din cadrul Magazinului on-line, întrucât sunt realizate la comandă, artizanal. Situaţia este similară în cazul în care o reţetă este modificată la solicitarea expresă a clientului.

Produsele alimentare comercializate de Şugăraş conţin alergeni, respectiv sunt produse într-un laborator în care se lucrează cu alergeni (lapte, nuci, gluten etc.)

Recomandăm ca produsele alimentare comercializate prin intermediul magazinului să fie consumate în termen de 7 zile de la data producţiei (lot), dacă nu se specifică alftel pe eticheta care însoţeşte produsul comandat. În cazul torturilor şi al prăjiturilor cu cremă, recomandăm să fie consumate în termen de 24 de ore de la data fabricaţiei. Produsele livrate prin intermediul magazinului sunt ambalate şi etichetate conform prevederilor legale. Pe eticheta produselor se vor regăsi întotdeauna cel puţin următoarele informaţii: denumirea comercială a produsului, gramajul (cantitatea netă), ingredientele, data durabilităţii minimale („A se consuma de preferinţă până la [data]”), numărul lotului (data fabricaţiei), datele de identificare ale producătorului (Şugăraş). Ingredientele cu potenţial alergen vor fi indicate pe fiecare etichetă prin litere îngroşate şi/sau subliniate.

6. Facturare

Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în Comandă. Şugăraş va emite către Client o factură pentru Bunurile şi serviciile livrate/prestate, obligaţia Clientului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

Toate preţurile şi tarifele aferente Bunurilor şi serviciilor prezentate în magazinul online sunt exprimate în lei (RON) şi includ T.V.A.

Preţurile includ cheltuielile de livrare către destinaţiile standard ale curierului contractat de Şugăraş, cu excepţia cazurilor în care se specifică altfel pe pagina produsului.

În cadrul plăţilor online Şugăraş nu este/nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumparator, cum ar fi, dar fără a se limita la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON.

Plata se poate face prin ordin de plată. Livrarea produselor se va efectua doar după încasarea banilor în contul Şugăraş SRL, RO85BACX0000001139674000 deschis la UNICREDIT TIRIAC BANK, SUCURSALA DOMENII.

7. Livrarea

Bunurile vor fi livrate prin intermediul serviciului de curierat sau ridicare de către client de la sediul Şugăraş.

Calendarul livrărilor şi data limită de comandă, în cazul în care se aplică vreo condiţionare de acest fel, sunt specificate pe pagina de comandă a produsului sau comunicate în mod direct Clientului.

La solicitarea Şugăraş sau a Curierului, Clientul va face dovada identităţii sale, daca e necesar prin unul sau mai multe acte emise de autorităţi oficiale şi va comunica numarul de Comandă atribuit de către Şugăraş.

În cazul în care Clientul se află în imposibilitatea recepţionării Comenzii în mod personal, Comanda va putea fi recepţionată la adresa precizată doar de către o persoană cu varsta mai mare de 18 ani.

În cazul livrării la locul de muncă al Clientului, când Curierul nu poate avea acces în locaţia respectivă, Clientul trebuie să se asigure că poate recepţiona Comanda.

Clientul va fi notificat/contactat de către Şugăraş şi/sau de către Curier în prealabil în legătură cu detaliile livrării. Clientul se obligă să asigure recepţia Bunurilor la adresa de livrare indicată, în caz contrar acesta suporând taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări.

Şugăraş vinde Bunurile şi serviciile sale doar pe teritoriul României.

8. Retragerea din contract

În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Clientul are urmăroarele drepturi şi obligaţii referitoare la retragerea din contractul încheiat la distanţă: (i) dreptul de a se retrage din contract, înainte de expirarea perioadei de retragere, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele prevazute la art.13 alin.(3) şi art.14 din O.U.G nr.34/2014, în termen de 14 zile începând din ziua în care intră în posesia fizică a Bunului, respectiv de la data încheierii contractului de prestări sevicii. Cheltuielile de returnare sunt suportate de Client.

Totuşi, potrivit legii sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele: (i) furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid, respectiv (ii) furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumpărător.

Potrivit Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2014 produsele alimentare sunt exceptate de la returnare.

9. Legea aplicabilă. Soluţionarea conflictelor

Contractul va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română. Orice conflict apărut între Şugăraş şi Clienţi va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluţionare este medierea, în condiţiile legii, iar dacă aceasta eşuează se apelează la instanţele româneşti competente.

Şugăraş este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter sub numarul 36089/21/08/2015.

Refuzul furnizarii datelor solicitate în secţiunea de comandă poate determina imposibilitatea onorarii Comenzilor.

Atunci când un Utilizator face o comandă pe sugaras.ro, va primi comunicări comerciale din partea Şugăraş în măsură în care şi-a dat consimţământul expres.

Datele colectate cu privire la newslettere şi alte informări sunt confidențiale. 

Datele vor fi folosite în scopul stabilirii contactului cu cumpărătorii, pentru livrări, pentru furnizarea de informaţii legate de site şi ofertele acestuia, în scop de marketing şi publicitate.

Completarea de către Utilizator a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiţionată ca aceste date să fie incluse în baza de date a Şugăraş şi cu utilizarea şi prelucrarea de către Şugăraş şi colaboratorii săi pentru desfăşurarea activităţilor enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de curierat, servicii de plată/bancare.

Clienţilor le sunt garantate (i) dreptul de a obţine, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu prelucrate Şugăraş; (ii) dreptul de a obţine de la Şugăraş, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte; (iii) dreptul de a obţine, la cerere și în mod gratuit, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001; (iv) dreptul de a obţine de la Şugăraş, la cerere și în mod gratuit, notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operaţiuni efectuate conform alin. (ii) sau (iii), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat; (v) dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; în caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză; (vi) dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care l-au fost încălcate; (vii) dreptul de se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate şi datate, înaintată către sediul Şugăraş.

Securitatea datelor

POLITIICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - PPD

Noua lege a Uniunii Europene referitoare la protecția datelor cu caracter personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”) a intrat în vigoare pe 25 Mai 2016, dar va începe să-și producă efectele începând cu 25 Mai 2018. Această lege reprezintă cea mai mare schimbare în domeniul protecției datelor cu caracter personal din ultimii 20 de ani și are obiective care trec mult peste simpla protecție a spațiului privat.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a persoanelor fizice care ne-au pus la dispoziție datele acestora cu caracter personal, ale vizitatorilor care accesează site-ul Şugăraş, precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici (denumită în continuare “PPD”) pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră ("date personale”).

PPD explică practicile Şugăraş SRL (în continuare denumită “Şugăraş”), referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt prelucrate de către Şugăraş.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Şugăraş se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, specifice fiecărei țări în care Şugăraş operează.

Prin PPD, Şugăraş dorește să informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul PPD și cu privire la drepturile de care beneficiază.

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

"Date personale" înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă că datele personale includ lucruri precum adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie.

 CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

CARE SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM?

Datele dvs. cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt următoarele: adresa de e-mail, nume si prenume, numar de telefon / fax, in cazul clientilor pesoane fizice: datele din buletin, inclusiv CNP-ul; adresa IP de pe care se realizeaza conexiunea cu site-urile companiei, utilizator si parola pentru conturile prin care accesati site-urile companiei. 

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal (denumit în continuare “operatorul”) este Şugăraş.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Şugăraş se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

1.    Prelucrate în mod corect, legal și transparent;

2.    Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;

3.    Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;

4.    Corecte și actualizate;

5.    Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;

6.    Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.    În scopul încheierii și executării contractelor - Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a putea să vă oferim produsele și serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin.

2.    În scopul îndeplinirii unor obligații legale - Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale.

3.    În scop de marketing - Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, diverse informări, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente.

PROCESAREA FORMULARULUI DE CONTACT

Şugăraş  va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site-ul Şugăraş, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului Şugăraş, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile PPD a Şugăraş.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră partenerilor cu care Şugăraş colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii ai Şugăraş.

Cu toate acestea, Şugăraş a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

Şugăraş se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

De asemenea, este posibil ca Şugăraş să aibă acces și la alte date cu caracter personal prin stabilirea de către dvs. a unei legături cu Şugăraş, prin prelucrarea datelor comunicate în urma conversațiilor telefonice, conversații e-mail, prezentarea la sediul nostru în vederea obținerii de informații etc.

Prin contactarea Şugăraş în oricare mod stipulat mai sus sau oricare altă metodă care presupune o comunicare mijlocită sau nemijlocită între dvs. și Şugăraş înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile PPD a Şugăraş.

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate de către Şugăraş vor putea fi divulgate și/ sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/ contractuală pentru Şugăraş  de a proceda în acest mod.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil ca în anumite circumstanțe să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, partenerilor cu care Şugăraş colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii ai Şugăraş.

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI ȘI SPONSORI

Site-ul Şugăraş poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale Şugăraş.

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, Şugăraş neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

PERIOADA STOCĂRII DATELOR    

Şugăraş  poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

1.    Atunci când apelați la serviciile noastre păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale;

2.    În cazul în care participați la o ofertă promoțională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata ofertei promoționale;

3.    În cazul în care ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de 5, ani de la ultima corespondență trimisă;

4.    În cazul în care creați un cont, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu noi). În acest sens, menționăm că datele prelucrate pentru acest scop vor fi șterse la 5 ani după ultima interacțiune cu utilizatorul contului (ca de exemplu, login in contul dumneavoastră);

5.    În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu mărcile noastre) definite în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt șterse din evidențele acestor baze de date la 5 ani de ultima interacțiune cu dumneavoastră;

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care Şugăraş  S.R.L. le prelucrează:

1.    Dreptul de acces la datele prelucrate - Aveți dreptul de a accesa date